tel. +48 606 209 939   |   sylwia.fronc@revestcapital.pl

Wspieramy dopasowanie
liderów do roli, kultury i strategii firmy
Zwiększamy
efektywność liderów
Wspieramy
rozwój liderów
Pomagamy wydobyć
pełen potencjał pracowników
Globalny zasięg
pracujemy w regionie CEE
Doradzamy w zmianie
kierunku rozwoju kariery

Usługi dla funduszy Private Equity

 • OCENA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
  pod kątem zarządzania spółką portfelową przy wejściu funduszu, w trakcie i przy wyjściu
 • AUDYT KOMPETENCJI
  zespołu zarządzającego i jego efektywności we współpracy
 • DOPASOWANIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
  do specyfiki danego projektu inwestycyjnego
 • OCENA PRZEWIDYWANEGO STYLU
  współpracy kadry zarządzającej z funduszem inwestycyjnym
 • WSPARCIE W OCENIE
  i wspólne wypracowanie najlepszego dopasowania kadry zarządzającej do obecnej sytuacji biznesowej spółki portfelowej i strategii

Usługi dla firm rekrutacyjnych

 • KOŃCOWY ETAP REKRUTACJI
  zdefiniowanie mocnych stron kandydatów na short-liście pod kątem ich dopasowania do stanowiska, roli i kultury firmy
 • SZYBKA OCENA
  zdolności, osobowości, motywacji, stylu przywództwa jak i samoprezentacji kandydata podczas procesu rekrutacyjnego
 • MOŻLIWOŚĆ PORÓWNANIA
  wyników do przekazanych referencji, wniosków z rozmowy rekrutacyjnej w celu stworzenia pełnego profilu kandydata zawierającego zarówno opis doświadczenia, zdolności, motywacji jak i rys osobowościowy
 • PRZYGOTOWANIE DLA KLIENTA
  pełnego profilu kandydata zawierającego informacje na temat dopasowania do roli, strategii i kultury firmy w odniesieniu do poszczególnych cech osobowości, motywacji, zdolności i stylu przywództwa

Usługi dla Kadry Zarządzającej i Menedżerskiej

 • ZROZUMIENIA PRZEZ LIDERA
  swojego pełnego potencjału i wykorzystania go w bieżącej sytuacji zawodowej lub prywatnej
 • WSPARCIE LIDERA
  w przedefiniowaniu jego roli w nowej strukturze po przejęciu lub połączeniu się z inną firmą
 • PRACA Z LIDEREM
  nad zwiększeniem efektywności w przypadku szybkiego rozwoju lidera w organizacji w celu wskazania czynników umożliwiających dalsze kroki rozwojowe

Usługi dla działów HR

 • ZARZĄDZANIE AWANSEM
  sesja rozwojowa mająca na celu zwiększenie samoświadomości pracownika własnych cech osobowości, które możne wykorzystać na nowym stanowisku jak i do obszarów, które są konieczne do dalszego rozwoju
 • ZMIANA ZAKRESU OBOWIĄZKÓW
  sesja rozwojowa w celu określenia indywidualnego planu rozwojowego lub zwiększenia samoświadomości pracownika jego mocnych stron w kontekście nowego stanowiska
 • OCENA KANDYDATÓW DO PRACY
  w procesie rekrutacji pod kątem dopasowania do roli, kultury i strategii firmy, jak również potencjalnych ryzyk niedopasowania

Usługi dla klienta indywidualnego

 • GDY POTRZEBUJESZ
  przedefiniowania dalszego kierunku rozwoju kariery w ramach tego samego obszaru specjalizacji lub całkowicie nowego kierunku (np. przejście ze środowiska korporacyjnego do start-up, private equity lub innego sektora)
 • GDY CHCESZ
  zmienić branżę/firmę, w której pracujesz
 • GDY STOISZ PRZED
  podjęciem decyzji o wyborze najlepszej strategii zmiany
 • GDY CHCESZ
  poznać swoje mocne strony i dotychczasowe czynniki sukcesu zawodowego wynikające z Twoich talentów

Zapraszam do kontaktu:

Dane kontaktowe

 • sylwia.fronc@revestcapital.pl
 • biuro@revestcapital.pl
 • s.fronc
 • +48 606 209 939

Revest Capital
ul. Dembego 5 m 46A
02-796 Warszawa
NIP: 951-161-11-69